Drept civilDrept comercialVlad PodoleanuCum te poți proteja de prejudicii din contracte?

May 19, 20190
Avocat drept comercial – importanța probării certitudinii prejudiciului dacă ești chemat în judecată

Nu de puține ori oamenii de afaceri sunt chemați în judecată de către diferiți colaboratori care consideră că anumite obligații dintr-un contract nu au fost respectate.

Fără a ne referi la vasta teorie a răspunderii contractuale (care este la îndemână oricui dorește să se documenteze), în cele câteva rânduri ne vom referi la o situație practică pe care am întâlnit-o recent într-un dosar.

Cazul PPlegal:
Clientul nostru, în calitate de beneficiar a fost chemat în judecată de către un prestator de servicii din domeniul forestier, pentru a obține importante sume de bani cu titlu de pretinse daune interese (câteva milioane de euro).
În cadrul dosarului, am punctat instanței mai multe apărări demne de a conduce la respingerea acțiunii formulate de prestator, însă, ceea ce a condus instanța la acordarea unei soluții favorabile clientului nostru a fost că „Ceea ce susține, însă, caracterul nefondat al acțiunii, rezidă în lipsa certitudinii prejudiciului, condiție statuată de textul art. 1532 Cod civil.”

Or, condiția caracterului cert al prejudiciului este aplicabilă atât în privința existenței, cât și în privința întinderii sale. Coordonatele contractuale trasate de părți în cuprinsul actului juridic dedus judecății suprimă certitudinea sumei pretinse de reclamantă ca prejudiciu pentru neexecutarea din partea clientului nostru.

Întinderea certă a prejudiciului estimat de partea adversă la suma indicată în cuprinsul acțiunii trebuie verificată prin raportare la condițiile contractuale. Din atare perspectivă, contractul cadru oferă doar premisele posibilității reclamantei de a obține un preț al activității sale, posibilitate dependentă, însă, de anumite variabile, respectiv de câștigarea licitațiilor de către pârâtă și nu doar de obligația participării acesteia; de exploatarea corespunzătoare a masei lemnoase; de prestarea efectivă a activității din partea reclamantei și de emiterea facturilor de către pârâtă.

Un alt palier al analizei reclamă concluzia potrivit căreia prețul a fost stabilit de părți doar orientativ , acestea menționând că prețul prestației pe fiecare partidă se va stabili în anexa la contract. Prin urmare, în speță nu poate fi reținută întinderea certă a unui prejudiciu, în contextul caracterului de contract-cadru al actului însușit de părți și al multiplelor condiții stabilite pentru obținerea unor sume de către reclamantă.

În concluzie, instanța a apreciat esențial argumentul nostru, respectiv că partea adversă nu a probat existența unui prejudiciu cert, context în care a devenit redundantă analizarea celorlalte condiții ale răspunderii contractuale.

av. Vlad Podoleanu

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *