Drept civilDrept comercialDrept imobiliarDreptul munciiExecutare silitaVlad PodoleanuPoți invoca coronavirus pentru neexecutarea unui contract?

March 16, 20200
Avocat drept comercial – Poți invoca coronavirus ca un caz de forță majoră pentru neexecutarea unui contract?

Dacă te afli într-o situație în care nu îți mai poți executa obligațiile contractuale din cauza efectelor coronavirus, ai putea justifica neexecutarea prin invocarea cazului de forță majoră. Referirea la cazul de forță majoră poate avea efect și atunci când, spre exemplu, ai de livrat anumite bunuri, de plătit o chirie sau de prestat anumite servicii, iar, din cauza unor măsuri luate de autorități (stare de urgență) nu îți mai poți îndeplini obligațiile contractuale.

Potrivit Codului Civil, forța majoră reprezintă orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil. În esență, reprezintă o justificare pentru neexecutarea – temporară sau permanentă, după caz – a obligațiilor pe care o persoană le are în temeiul unui contract. Așadar, o firmă ar putea, în mod valid, să nu își ducă la îndeplinire o obligație (de exemplu, de a livra bunuri ori de a efectua anumite servicii), dacă poate să justifice faptul că motivul neexecutării a fost reprezentat de un caz de forță majoră.

Dacă nu îți poți executa obligațiile din cauza forței majore, atunci nu vei mai răspunde pentru neexecutare, ceea ce înseamnă că nu mai poți fi ținut să repari eventualul prejudiciu pe care l-ai cauzat prin neexecutare. Astfel, pentru a beneficia de efectele forței majore în contextul coronavirus, trebuie dovedit că evenimentul este unul extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil.

Dacă elementul extern (virusul COVID 19 nu este cauzat de partea care are obligația contractuală) precum și cel imprevizibil (izbucnirea și magnitudinea virusului) nu ar pune probleme unei demonstrații juridice coerente, nu același lucru s-ar putea spune despre caracterul invincibil și inevitabil al coronavirusului. Aici, totul depinde de situația concretă a părților și, mai ales, a firmei ce trebuie să își execute obligațiile, cu luarea în considerare și a altor factori externi precum carantina, izolarea la domiciliu sau suspendarea contractelor de muncă.

Important de subliniat este că părțile pot insera în contracte (mai ales în cele de lungă durată, dar nu numai) clauze referitoare la situații de forță majoră, inclusiv liste exemplificative. Astfel de liste s-ar putea referi inclusiv la situația unei epidemii, cum este cazul clauzei model a Camerei de Comerț Internaționale.

Av. Vlad Podoleanu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *