Contencios administrativ si fiscalDrept comercialDrept penalVlad PodoleanuZădărnicirea combaterii bolilor în contextul coronavirus

March 18, 20200
Ce trebuie să știi despre această faptă prevăzută de Codul Penal în calitate de cetățean responsabil? Poate fi săvârșită și de către o persoană juridică?

Din ce în ce mai des auzim în spațiul public despre infracțiunea de zădărnicire a combaterii bolilor. Mai mult, în contextul pandemiei coronavirus (Covid-19) de care suferă și România, aflăm că organele de urmărire penală s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea infracțiunii de zădărnicire a combaterii bolilor de către mai multe persoane, inclusiv un membru al Senatului României care a participat la mai multe întâlniri oficiale și private ulterior intrării în contact cu o persoană infectată cu virusul Covid-19.

Este util de știut că această faptă penală face parte din categoria infracțiunilor contra sănătății publice și că aceasta protejează relaţiile sociale privitoare la sănătatea publică, sub aspectul respectării măsurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor infectocontagioase. Potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, sănătatea publică este starea de sănătate a populaţiei în raport cu determinanţii stării de sănătate: socio-economici, biologici, de mediu, stil de viaţă, asigurarea cu servicii de sănătate, calitatea şi accesibilitatea serviciilor de sănătate. Din punctul de vedere al dreptului penal, sănătatea publică este o valoare socială a cărei ocrotire se impune, având în vedere posibilităţile prin care i se poate aduce atingere, inclusiv prin săvârşirea faptelor de zădărnicire a combaterii bolilor.

Această infracțiune poate fi săvârșită și din culpă?

Răspunsul este că da, deoarece în structura incriminării se regăseşte o variantă infracţională tip, când fapta de nerespectare a măsurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor infectocontagioase este comisă cu intenţie, şi o variantă infracţională atenuată, când fapta de mai sus este săvârşită din culpă.

Zădărnicirea combaterii bolilor poate fi săvârșită și de către o persoană juridică?

Întrucât legea nu face nicio precizare privitoare la o eventuală excludere, apreciem că, alături de persoanele fizice, persoanele juridice pot fi subiecţi activi ai infracţiunii de zădărnicire a combaterii bolilor. Spre exemplu, o companie ar putea răspunde penal   în ipoteza în care nu ia măsurile de prevenție stipulate în cadrul Decretului privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, în combaterea răspândirii coronavirus.

Are statul un rol important în combaterea răspândirii Covid-19?

Infracțiunea de zădărnicire a combaterii bolilor are la bază activitatea de nerespectare a măsurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor infectocontagioase (molipsitoare, contaminante), dacă a avut ca urmare răspândirea (extinderea) unei asemenea boli.

Nerespectarea măsurilor menţionate se poate materializa fie în inacţiuni (ca regulă, faţă de modalitatea specifică de săvârșire), fie în acţiuni, care nesocotesc obligaţiile presupuse de măsurile respective. Măsurile privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor infectocontagioase sunt obligaţii sau îndatoriri impuse de actele normative în materie sau, în baza acestora, de către factorii decizionali, având în vedere necesitatea prevenirii sau înlăturării unor boli contaminante, cum ar fi coronavirus. Practic, trebuie să se verifice actele normative ce reglementează modul în care se pot lua măsurile privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor infectocontagioase şi modul în care persoanele sau autorităţile competente au aplicat legislaţia în materie.

Cum este sancționată zădărnicirea combaterii bolilor?

Nerespectarea măsurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor infectocontagioase, dacă a avut ca urmare răspândirea unei asemenea boli, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă.

Dacă fapta este săvârşită din culpă, pedeapsa este închisoarea de la o lună la 6 luni sau amenda.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *