Contencios administrativ si fiscalDrept civilDrept comercialVlad PodoleanuCum se va solicita certificatul de situație de urgență de la Ministerul Economiei?

March 20, 20200
Firmele vor putea solicita online eliberarea certificatelor de situație de urgență (CSU) de la Ministerul Economiei

Marți vorbeam despre posibilitatea ca firmele să poată invoca pandemia coronavirus ca stare de urgență pentru imposibilitatea îndeplinirii în mod corespunzător a obligațiilor contractuale. În acest context, a luat amploare anunțul făcut de Camera de Comerț a României, prin care comunica că la solicitarea scrisă a companiilor, Camera de Comerţ şi Industrie a României avizează existenţa cazului de forţă majoră. Se preciza că documentele se prezintă în original sau în copie certificată de solicitant, iar eventualul certificat putea fi obținut contra unui tarif de 500 Eur + TVA.

Or, este important de știut că în contextul COVID-19, Decretul 195/ 16.03.2020 de instituire a stării de urgență pe întreg teritoriul României (Decretul) vine cu mai multe măsuri economice, printre care și eliberarea certificatelor de situație de urgență, măsuri vor avea un efect semnificativ asupra mediului de afaceri din România.

Astfel, conform art. 12 din Decret, Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri eliberează, la cerere, operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul COVID-19, certificate de situație de urgență în baza documentelor justificative. Potrivit Proiectului de Hotărâre privind adoptarea certificatelor de stare de urgență de către Ministerul Economiei, acestea se vor acorda, la cerere, operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2.

Certificatul de situație de urgență poate fi solicitat doar de către operatorii economici care își desfășoară activitatea principala în cel puțin unul dintre sectoarele transport, turism, HoReCa, organizări de evenimente, publicitate, învățământ privat și activități adiacente, industria confecțiilor, încălțămintei și pielăriei, servicii destinate populației.

Termenul de obținere a certificatelor este de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare pentru operatorii economici care demonstrează o scădere a cifrei de afaceri cu peste 40%, respectiv maximum 20 (douăzeci) de zile lucrătoare pentru operatorii economici care nu întrunesc condiția scăderii cifrei de afaceri cu peste 40% dar respectivul operator este în dificultate din cauza apariției situației de urgență.

Solicitarea certificatelor CSU prin care firmele atestă că au suferit pierderi economice se va face pe site-ul prevenire.gov.ro, conform propunerii de Hotărâre de Guvern.

Av. Vlad Podoleanu

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *