Contencios administrativ si fiscalDrept civilDrept comercialDrept penalVlad PodoleanuAcțiunile de control fiscal ANAF se suspendă în această perioadă?

April 16, 20200
Avocat drept fiscal – Dintr-un comunicat ANAF așa ar părea, însă nu obligatoriu

De la începutul stării de urgență ANAF a publicat un comunicat prin care a anunțat mai multe măsuri care să vină în sprijinul contribuabililor (persoane fizice și persoane juridice), printre acestea numărându-se:

  • suspendarea sau, după caz, neînceperea executării silite a creanțelor bugetare (nu se mai emit somații, popriri și nu se mai instituie sechestre asupra bunurilor). Excepție fac sumele provenite din hotărârile judecătorești pronunțate în materie penală);
  • rambursarea TVA în cursul lunii martie, pentru toate deconturile soluționate și pentru care s-au emis decizii de rambursare la zi;
  • implementarea unui mecanism accelerat de rambursare a TVA, începând cu data de 1 aprilie 2020;
  • suspendarea acțiunilor de control fiscal (a inspecțiilor fiscale, a controalelor antifraudă) cu excepția verificărilor ce pot fi efectuate de la distanță precum și a cazurilor de evaziune fiscală, acolo unde sunt indicii în acest sens;

Deși inițial s-a anunțat prin comunicatul de presă că Fiscul își va suspenda inspecțiile fiscale în timpul stării de urgență, măsura n-a fost inclusă ulterior într-un act normativ. Din acest motiv, sunt șanse ca inspecțiile fiscale să continue chiar și în timpul stării de urgență.

Comunicatul de presă al Fiscului nu poate fi calificat drept izvor de drept, astfel că nu putem aprecia că ar fi vorba despre o suspendare de drept a tuturor inspecțiilor fiscale, cu excepția celor menționate în comunicat, nici că respectarea mențiunilor din comunicatul de presă al ANAF este asigurat la nevoie prin forța coercitivă a statului, în lipsa adoptării unei astfel de măsuri măcar printr-un ordin al președintelui ori vicepreședinților ANAF.

În practică, nu este exclus să se constate că există situații în care autoritățile fiscale au continuat inspecțiile fiscale demarate sau chiar au inițiat noi inspecții fiscale chiar în perioada stării de urgență.

Asta înseamnă că trebuie să ne bazăm pe legislația în vigoare pentru a găsi un răspuns concret. Lista situațiilor în care se poate suspenda inspecția fiscală sunt menționate la articolul 127 al Codului de procedură fiscală. Aceasta conține numai situații în care suspendarea este opțională, nu obligatorie, iar singura la care s-ar putea încadra starea de urgență este „alte cazuri temeinic justificate”.

Practic, suspendarea o decide conducătorul inspecției fiscale, însă numai dacă situația apărută împiedică finalizarea controlului. În orice caz, dacă inspecția se suspendă, trebuie emisă o decizie în acest sens care să ajungă la contribuabilul vizat. În caz contrar, nu putem spune că verificarea este suspendată.

Potrivit art. 126 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, durata efectuării inspecției fiscale nu poate fi mai mare de: 180 de zile pentru contribuabilii mari, precum și pentru contribuabilii/plătitorii care au sedii secundare, indiferent de mărime, 90 de zile pentru contribuabilii mijlocii sau 45 de zile pentru ceilalți contribuabili. Or, în contextul în care decizia de suspendare nu a fost emisă și comunicată contribuabilului, atunci nu se poate vorbi de o inspecție fiscală suspendată, ci aceasta se află în desfășurare. 

Așadar, în contextul actual, din moment ce suspendarea inspecțiilor nu s-a stabilit printr-un act normativ, acest tip de control fiscal poate fi derulat inclusiv în timpul stării de urgență.

av. Vlad Podoleanu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *