Drept contraventionalDrept penalVlad PodoleanuCum poți scăpa de suspendarea permisului de conducere?

April 30, 20200
Avocat drept contravențional – Ce poți face atunci când agentul de poliție nu a filmat sau fotografiat săvârșirea faptei?

Mulți dintre noi am fost opriți de agenții poliției rutiere și am primit diferite sancțiuni, inclusiv „populara” măsură a ridicării permisului de conducere pe anumite perioade.  Pentru situațiile în care agentul de poliție nu a filmat și/sau fotografiat săvârșirea presupusei contravenții, ori deși filmată, IPJ nu a putut produce probele în fața instanței, putem avea în vedere în contestarea procesului-verbal cu argumente pe care le-am folosit recent cu succes într-un dosar de instanță. În cele ce urmează, o parte din motivarea curajoasă a unei instanțe din Brașov.

Astfel, deși din ansamblul dispozițiilor OG nr. 2/2001 se desprinde concluzia că procesul-verbal de contravenție se bucură de o prezumție de valabilitate, fără a mai fi așadar necesar ca fapta să fie probată de agentul constatator, aceste dispoziții trebuie interpretate potrivit art. 20 din Constituția României prin raportate la Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO), care impune în anumite cazuri probarea faptei contravenționale. În cauza câștigată instanța a constatat calificarea ca și contravenție a faptei reținute în sarcina clientului meu ca fiind contrară Convenției Europene a Drepturilor Omului, deoarece persoana sancționată a fost declarată vinovată fără ca împotriva acesteia să se producă vreo probă, încălcându-se astfel prezumția de nevinovăție reglementată de art. 6 din CEDO.

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Curtea) a stabilit în jurisprudența sa criteriile pe baza cărora se stabilește dacă o acuzație are sau nu caracter penal în sensul art. 6 din CEDO și prin urmare dacă este necesar ca agentul constatator să probeze fapta de care este acuzată persoana sancționată. Astfel, se au în vedere trei condiții: clasificarea faptei în dreptul intern, natura acesteia și natura și severitatea pedepsei prevăzute de lege.

Referitor la prima condiție Curtea a stabilit că făptuitorul beneficiază de garanțiile prevăzute de art. 6 alin. 3 din CEDO, deci și de prezumția de nevinovăție, nu numai atunci când fapta este calificată în dreptul intern ca infracțiune, aceasta putând purta ți denumirea de contravenție. Prin urmare, chiar dacă fapta e ținută în sarcina petentului, prevăzută de art. 100 alin. 3 lit. e) din OUG 195/2002, este încadrată în legislația națională în materie contravențională, această faptă prezintă, datorită elementelor sale constitutive, caracterele unei infracțiuni, și prin urmare garanțiile prevăzute de art. 6 alin. 3 din CEDO, inclusiv prezumția de nevinovăție a persoanei sancționate, sunt aplicabile.

În ceea ce privește cea de-a doua condiție, Curtea Europeană a stabilit că în ipoteza în care norma are un caracter general există premise pentru ca fapta reținută să aibă caracter penal. Or, în speța noastră dispozițiile OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice vizează un public larg (conducători auto) și nu un număr restrâns de indivizi.

În legătură cu a treia condiție, severitatea pedepsei, se constată că sancțiunea suspendării permisului de conducere este punitivă și descurajatoare, Curtea reținând că sancțiunea are natură penală dacă amenda prevăzută de textul sancționator este destinată nu reparării prejudiciului cauzat ci descurajării recidivei.

În cauza de față cele două prezumții, cea de legalitate și de temeinicie a procesului-verbal care operează în favoarea agentului constatator și cea de nevinovăție care operează în favoarea persoanei contravenientului nu se află într-un raport de echivalență și de egalitate, din perspectiva probelor administrate și a efectelor pe care le produc. În situația atipică a inexistenței unor înregistrări cu aparatul radar a faptei contravenționale, a lipsei înregistrărilor video de la locul săvârșirii faptei precum și în absența altor martori în afară de soția apelantului, există clar dubii cu privire la săvârșirea faptei contravenționale. 

În consecință instanța de judecată a dispus anularea procesului-verbal de contravenție, a exonerat clientul de la plata amenzii și a dispus restituirea permisului de conducere către acesta.

av. Vlad Podoleanu

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *