Dreptul munciiSilvia PaunVlad PodoleanuCe drepturi ai ca salariat concediat, ca urmare a reducerii activității pe fondul actualei pandemii coronavirus? Dar ca angajator, ce drepturi și obligații îți revin?

May 6, 20200
Avocat dreptul muncii – fie că ești angajat concediat, fie că ești angajator care vrea să își reducă activitatea, există drepturi și obligații pentru ambele categorii de persoane

Actuala pandemie generată de Coronavirusul SARS Cov-2 a început deja să producă efecte și la nivel economic.  Guvernul României a elaborat o serie de măsuri de protecție socială (e.g. suportarea indemnizației de șomaj tehnic) dar mulți angajatori sunt puși în situația de a reduce numărul angajaților pe fondul sistării acțivității.

Fie că te afla în postura de angajat ori în cea de angajator, fie că este vorba de măsura concedierii individuale pentru motive care nu țin de persoana angajatului fie că este vorba de o concediere colectivă, atât angajatorii cât și angajații au anumite drepturi și obligații unii față de ceilalți.

Concedierea individuală pentru motive care nu țin de persoana angajatului poate fi dispusă doar cu respectarea următoarelor rigori:

1. Desființarea postului care are ca efect concedierea trebuie sa fie efectivă si să aibă o cauză reală si serioasă. Pentru îndeplinirea acestei condiții este recomandabil ca înainte de a decide desființarea, angajatorul să efectueze o analiză economică din care să rezulte această necesitate în vederea eficientizării activității companiei pe considerente de reducere a costurilor de personal, a costurilor cu anumite servicii etc.

2. Această analiză trebuie să se finalizeze cu întocmirea unui raport care să fie înregistrat in registrul societății. Ulterior, daca se consideră întemeiat raportul, este necesar a se întocmi o nouă organigramă si un nou stat de funcții conform noii scheme organizatorice.

De asemnea este necesar ca angajatorul să nu poată oferi angjatului un alt post care să corespundă pregătirii pofesionale a acestuia.

3. După finalizarea acestor demersuri, este necesară emiterea unei notificări către salariat prin care să i se acorde termenul de preaviz de minim 20 de zile lucrătoare, conform dispozițiilor Codului Muncii și abia apoi se poate emite decizia de concediere.

Dacă vorbim de o concediere colectivă procedura de dispunere a acesteia este una mai riguroasă:

Astfel, angajatorul care intenționează să disponibilizeze cel puțin 10% din angajații activi trebuie să inițieze din timp consultări cu reprezentanții salariaților privitoare la metodele şi mijloacele de evitare a concedierilor colective sau de reducere a numărului de salariaţi care vor fi concediaţi.

Angajatorul trebuie să notifice în același timp Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) din teritoriu precum și Agenția Județeană pentru Ocuparea forței de Muncă (AJOFM).

Angajatorul va furniza, pe durata negocierilor cu reprezentanții salariaților următoarele date:

a) numărul total şi categoriile de salariaţi ai societății;

b) motivele care determină concedierea preconizată;

c) numărul şi categoriile de salariaţi care vor fi afectaţi de concediere;

d) criteriile avute în vedere, potrivit legii şi/sau contractelor colective de muncă, pentru stabilirea ordinii de prioritate la concediere;

e) măsurile avute în vedere pentru limitarea numărului concedierilor;

f) măsurile pentru atenuarea consecinţelor concedierii şi compensaţiile ce urmează să fie acordate salariaţilor concediaţi, conform dispoziţiilor legale şi/sau contractului colectiv de muncă aplicabil;

g) data de la care sau perioada în care vor avea loc concedierile;

h) termenul înăuntrul căruia reprezentanţii salariaţilor pot face propuneri pentru evitarea ori diminuarea numărului salariaţilor concediaţi.

Reprezentanţii salariaţilor pot propune angajatorului măsuri în vederea evitării concedierilor ori diminuării numărului salariaţilor concediaţi, într-un termen de 10 zile calendaristice de la data primirii notificării de demarare a negocierilor de la angajator .

Angajatorul are obligaţia de a răspunde în scris şi motivat la propunerile formulate, în termen de 5 zile calendaristice de la primirea acestora.

După închiderea negocierilor dacă se aprecieză de către angajator ca fiind în continuare necesară această măsură se va dispune aplicarea măsurii de concediere colectivă, cu obligația de a notifica în scris ITM şi AJOFM, cu cel puţin 30 de zile calendaristice anterioare datei emiterii deciziilor de concediere.

Acest termen poate fi redus la cererea motivată a angajorului de către ITM, însă fără a afecta dreptul salariaților la preaviz de minim 20 de zile lucrătoare.

De menționat este că în ipoteza în care sunteți afectat ca angajat de una dintre aceste măsuri puteți beneficia de o indemnizație de șomaj prin intermediul AJOFM.

av. Silvia Păun, av. Vlad Podoleanu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *