Drept contraventionalDrept penalVlad PodoleanuAmenzile impuse în starea de urgență sunt neconstituționale. Dar cum recuperăm banii achitați pe aceste amenzi?

May 7, 20200
Avocat drept contravențional – Amenzile pentru nerespectarea măsurilor impuse în starea de urgență pot fi contestate în instanță și cu ajutorul argumentelor prevăzute în Decizia Curții Constituționale (CCR)

Odată ce decizia CCR, cu motivarea sa completă, va ajunge în Monitorul Oficial, orice persoană care a fost amendată se va putea folosi de aceasta pentru a contesta amenzile aplicate în baza prevederilor criticate de CCR.

CCR a fost sesizată de Avocatul Poporului privind OUG 34/2020, prin care s-au instituit amenzi de până la 20 de mii de lei pentru încălcarea prevederilor ordonanțelor militare. Amenzile date în perioada stării de urgență pentru nerespectarea restricțiilor din ordonanțelor militare se ridică la peste 600 de milioane de lei (120 de milioane de euro).

Potrivit ordonanței de urgență, care a intrat în vigoare pe 3 aprilie, amenzile pentru persoanele fizice care nu respectă ordonanțele militare au crescut la următoarele valori: minim două mii de lei și maximum 20 de mii lei, față de minim o sută și maxim cinci mii de lei, cât erau până atunci.

În comunicatul de presă publicat ieri, 06.05.2020, CCR  a reținut că OUG 34/2020 este neconstituțională în ansamblul său, pentru că “a fost adoptată cu încălcarea art.115 alin.(6) din Constituție, întrucât prin conținutul său normativ a vizat restrângerea exercițiului unor drepturi și libertăți fundamentale (dreptul de proprietate, dreptul la muncă și protecție socială, dreptul la informare, libertatea economică).” 

De asemenea CCR a declarat neconstituțional Art 28 din OUG 1/1999, care introducea amenzile pentru încălcarea regimului stării de urgență, deoarece “stabilirea faptelor a căror săvârşire constituie contravenţii este lăsată, în mod arbitrar, la libera apreciere a agentului constatator, fără ca legiuitorul să fi stabilit criteriile şi condiţiile necesare operaţiunii de constatare şi sancţionare a contravenţiilor. Totodată, în lipsa unei reprezentări clare a elementelor care constituie contravenţia, judecătorul însuşi nu dispune de reperele necesare în aplicarea şi interpretarea legii, cu prilejul soluţionării plângerii îndreptate asupra procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei.” 

Practic, CCR a invalidat astfel întregul regim de sancționare contravențională care s-a aplicat în această perioadă celor care nu au respectat măsurile impuse pe perioada stării de urgență – în principal, amenzi. Un motiv semnificativ pentru care Curtea a considerat neconstituționalitatea articolului 28 din OUG 1/1999 este lipsa clarității, previzibilității și preciziei acelor dispoziții legale.

Însă ce trebuie să faci pentru a beneficia de efectele Deciziei CCR și să îți recuperezi banii achitați pe amendă?

Important de știut este că amenzile primite în perioada stării de urgență nu se vor anula automat ca efect al constatării neconstituționalității prevederilor criticate. Pentru a obține anularea proceselor-verbale de contravenție, respectiv recuperarea amenzilor plătite, este necesară introducerea unei plângeri contravenționale.

Astfel, pe lângă aspectele tehnice din punct de vedere juridic (determinarea instanței competente material și teritorial și achitarea taxei judiciare de timbru), se pune problema argumentării temeinice a cererii de chemare în judecată.

La ce instanță introduci plângerea contravențională?

Plângerea se va introduce la  judecătoria în a cărei rază de competență a fost constatată fapta – Competența teritorială exclusivă a instanței de judecată de la locul săvârșirii și constatării faptei contravenționale.

Ce termen am la dispoziție pentru depunerea plângerii?

Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia. Având în vedere că termenele de prescripție și decădere au fost suspendate ca efect al stării de urgență, termenul maxim până la care poți introduce plângerea contravențională va fi 1 iunie 2020.

Ce taxă judiciară de timbru voi avea de achitat?

În materie contravenţională, plângerea împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, precum şi calea de atac împotriva hotărârii pronunţate se taxează cu 20 lei.

Trebuie să argumentez temeinic plângerea formulată?

Argumentarea temeinică a plângerii contravenționale este deosebit de importantă chiar în contextul declarării neconstituționalității prevederilor în temeiul cărora amenzile au fost aplicate, deoarece, potrivit art. 147 din Constituția României „Deciziile Curţii Constituţionale se publică în Monitorul Oficial al României. De la data publicării, deciziile sunt general obligatorii şi au putere numai pentru viitor.

Or, dispoziția anterior citată suscită mai multe aspecte de luat în considerare. Astfel, la o primă vedere s-ar părea că amenzile aplicate până la data publicării Deciziei CCR în Monitorul Oficial au fost dispuse în mod legal și temeinic având în vedere că efectele Deciziei CCR au putere numai pentru viitor. Aceasta ar însemna că eventualele amenzi aplicate doar pe viitor vor putea fi anulate ca efect al neconstituționalității?

În primul rând, pentru a putea prezenta o argumentație solidă în fața instanței este nevoie să analizăm Decizia CCR în integralitatea sa, după ce va fi publicată în Monitorul Oficial. Totuși, declararea neconstituționalității dispozițiilor prin care românii au primit amenzi usturătoare, nu ar avea niciun interes practic imediat în contextul în care efectele Deciziei CCR nu ar produce niciun efect asupra amenzilor dispuse pe perioada stării de urgență. Prin urmare, argumentele Deciziei CCR vor putea fi utilizate în sprijinul plângerii contravenționale formulate.

Un alt argument pentru eventuala admitere a cererii de chemare în judecată în acest context ar fi putea fi că, dreptul contravențional este asimilat dreptului penal (chestiune punctată la pag. 7 punct 2 din Decizia CCR) – aspect semnalat de CEDO și acceptat aproape unanim și de instanțele din România de ani buni, argumentul fiind cunoscut și utilizat foarte des de profesioniștii dreptului în fața instanței. Or, în dreptul penal este consacrat principiul aplicării legii penale mai favorabile,  ceea ce înseamnă că în cazul în care de la săvârşirea infracţiunii până la judecarea definitivă a cauzei au intervenit una sau mai multe legi penale, se aplică legea mai favorabilă. Astfel, mergând mai departe în planul dreptului contravențional, în cazul în care de la săvârşirea contravenției până la judecarea definitivă a plângerii contravenționale au intervenit una sau mai multe legi contravenționale, se aplică legea mai favorabilă (i.e. legea în forma ulterioară Deciziei CCR care arată că amenzile impuse în starea de urgență sunt neconstituționale).

Notă:

Deși informațiile și argumentele din prezentul material pot fi folosite de către orice persoană care dorește să demareze un proces pentru anularea amenzii primite în perioada stării de urgență, totuși acest articol nu conține consultanță juridică, ci informații cu caracter general și opinii personale. Prin urmare, recomandăm cu fermitate să solicitați consultanță de specialitate înainte de a implementa orice decizie întemeiată pe informațiile prezentate.

av. Vlad Podoleanu 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *