Drept civilDrept imobiliarVlad PodoleanuCe trebuie să știi despre Legea dării în plată? Condiția impreviziunii pentru aplicarea mecanismului, noutate sau nu?

May 19, 20200
Avocat drept civil – Modificările aduse la Legea nr. 77/2016 includ și impreviziunea printre condițiile exprese pentru aplicarea mecanismului dării în plată, dar această condiție exista și înainte în practica judiciară. Prezumarea impreviziunii la creșterea cursului de schimb valutar sau a ratei de dobândă variabilă reprezintă o noutate

Din data de 16 mai 2020, mecanismul privind Legea dării în plată s-a modificat, prin introducerea unei condiții suplimentare, respectiv cea a impreviziunii, facilitând, la o primă vedere, aplicarea dării în plată.  Legea nr. 52/2020, a adăugat, printre altele, o nouă condiție expresă privind mecanismul dării în plată, modificând astfel Legea nr. 77/2016.

Practic, modificările aduse vor stabili includerea impreviziunii în analiza condițiilor de la darea în plată. Așadar, la cele patru condiții ce trebuie îndeplinite cumulativ pentru a cere darea în plată, se va mai adăuga una, dar nu pentru a face darea în plată mai greu accesibilă, ci mai ușor.

Consumatorii care vor apela la mecanismul dării în plată trebuie să cunoască că în practică condiția impreviziunii era supusă analizei de către instanțe și anterior modificării intervenite prin Legea nr. 52/2020, ca efect al considerentelor Deciziei CCR nr. 623/2016. Încă de atunci se arăta că teoria impreviziunii rămâne unicul temei al solicitărilor consumatorilor pentru care judecătorul poate să pronunțe o hotărâre constitutivă prin care să modifice contractul.

Ce se întâmpla în practică?

În vederea analizării îndeplinirii condițiilor privind impreviziunea, judecătorii solicitau inclusiv informații de la ANAF, OCPI și de la Direcțiile de Impozite și Taxe Locale, pentru a stabili dacă consumatorul care a solicitat darea în plată, era într-adevăr supus unui eveniment excepțional și exterior ce nu putea fi prevăzut în mod rezonabil la data încheierii contractului, care să facă executarea în continuare a acestuia excesiv de oneroasă.

În funcție de relațiile obținute de la autoritățile statului, prin raportare la situația patrimonială concretă a consumatorului, instanța avea de decis dacă a intervenit sau nu impreviziunea în relația contractuală dintre consumator și bancă, pentru aplicarea mecanismului dării în plată.

Ce s-a modificat și ce poate fi diferit în practica instanțelor?

Mai exact, vom avea de-a face cu impreviziunea atunci când, pe durata executarii contractului de credit, cursul de schimb valutar, aplicabil în vederea cumpărării monedei creditului, se majorează cu peste 52,6% față de data încheierii contractului de credit sau în cazul în care, pe durata executării contractului de credit, suma datorată băncii (rata) înregistrează o creștere de peste 50% ca urmare a majorării ratei de dobândă variabilă.

Aceste două situații (alternativ) reprezintă, de fapt, a cincea condiție pentru darea în plată. Totuși, va fi necesară menținerea acestor situații cel puțin șase luni înainte de solicitarea dării în plată – adică va fi nevoie ca una dintre aceste situații să persiste.

Legea nouă mai prevede însă că cele două situații prezentate mai sus nu sunt discutabile, ci se prezumă în mod absolut. Creditorul care va contesta condițiile dării în plată, atunci când datornicul vrea să folosească acest mecanism, nu va putea să se lege decât de celelalte condiții ale acesteia, dar nu și de cea privitoare la impreviziune.

Or, în acest context va fi interesant de văzut în practică dacă instanțele vor apela în continuare la instituțiile statului pentru a verifica situația patrimonială concretă a consumatorilor de la data încheierii contractului de credit până în prezent. Probabil băncile vor susține în continuare acest demers iar consumatorii vor argumenta în sensul că acesta nu mai este unul util și necesar din moment ce legea prezumă îndeplinirea impreviziunii dacă se face dovada creșterilor procentuale mai sus arătate.

Recapitulare:

Din data de 16 mai 2020, Legea nr. 52/2020 care completează Legea nr. 77/2016, va stabili drept condiții pentru măsura dării în plată următoarele:

  • debitorul să aibă o obligație față de creditorul său (instituție de credit, instituțiie financiară nebancară sau cesionar);
  • valoarea sumei împrumutate, la momentul acordării, să nu depăşească echivalentul în lei al sumei de 250.000 euro;
  • creditul a fost contractat de consumator cu scopul de a achiziţiona, construi, extinde, moderniza, amenaja, reabilita un imobil cu destinaţie de locuinţă sau, indiferent de scopul pentru care a fost contractat, este garantat cu cel puţin un imobil având destinaţia de locuinţă;
  • consumatorul să nu fi fost condamnat printr-o hotărâre definitivă pentru infracţiuni în legătură cu creditul pentru care se solicită aplicarea măsurii;
  • este îndeplinită condiția privind impreviziunea.

Impreviziunea este prezumată în favoarea consumatorului, iar echilibrarea şi continuarea contractului de credit vor fi prioritare. Încetarea contractului de credit cu consecința preluării imobilului de către bancă va putea fi dispusă doar în cazul imposibilităţii vădite a continuării sale.

Av. Vlad Podoleanu

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *