Drept civilDrept contraventionalDrept imobiliarÎn cât timp poți fi amendat pentru construirea fără autorizație? Prin Decizia nr. 16/2020, ICCJ spune că amenda poate fi aplicată în trei ani de la terminarea în fapt a construcției

August 7, 20200
Avocat drept imobiliar – Problematica a făcut obiectul orientărilor contradictorii ale instanțelor noastre: (i) una minoritară în sensul că termenul în care se poate dispune amenda nu curge în lipsa procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și (ii) una majoritară în sensul în care acesta curge de la data încetării efective a lucrărilor de construire, indiferent dacă există sau nu recepție la terminarea lucrărilor.

Cu titlu preliminar, în cazul în care se execută lucrări de construcţii fără autorizaţie de construire sau cu nerespectarea prevederilor acesteia, atât executantul, cât și investitorul sunt pasibili de răspundere contravențională, sau chiar de răspundere penală în acele cazuri în care este instituit un regim special de protecție pentru zona sau construcția unde se execută respectivele lucrări.

De exemplu, riscul răspunderii penale survine atunci când se execută nelegal lucrări la monumente istorice, în zona de protecție a unor monumente istorice, în zone construite protejate, lucrări la căile de comunicație de orice fel (inclusiv la drumuri forestiere), racorduri la rețele de utilități, lucrări de exploatare de suprafață, subterane sau acvatice, organizarea de tabere de corturi, căsuțe sau rulote.

Decizia ICCJ NR. 16/2020

Printr-un recent recurs în interesul legii (RIL), Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a stabilit că termenul de trei ani pentru a amenda pe cel care nu are autorizație de construire curge de la momentul terminării în fapt a construcției.

Prin Decizia ICCJ nr. 16  în dosarul nr. 1134/1/2020 instanța supremă a concluzionat că „În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 13 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, raportate la dispoziţiile art. 31, coroborate cu cele ale art. 37 alin. (5) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, termenul de prescripție a răspunderii contravenționale pentru contravențiile prevăzute de art. 26 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 50/1991, republicată, constând în executarea, fără autorizație de construire, a unei construcții ce cuprinde toate elementele structurale necesare pentru a fi considerată terminată la data constatării contravenției, curge de la data terminării în fapt a construcției.”

Și în trecut orientarea majoritară a instanțelor, a fost în sensul că termenul de prescripție de 3 ani curge de la data terminării faptice a lucrării sau de la data la care autoritatea competentă trebuia să cunoască edificarea construcției fără autorizație de construire (potrivit dispozițiilor legale privind disciplina în construcții), indiferent dacă nu există recepție la terminarea lucrărilor.

A admite contrariul ar însemna a transforma răspunderea contravențională, în majoritatea covârșitoare a cazurilor, într-o instituție imprescriptibilă pentru că, în lipsa autorizației de construire, nu se poate încheia procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, deci nici lucrările nu se vor considera finalizate, astfel încât termenul de prescripție nu poate începe să curgă.

Potrivit Ordonanței contravențiilor nr. 2/2001, amenda trebuie aplicată în termen de șase luni de la data săvârșirii faptei – acesta e însă un termen general, de la care există multe derogări, cum e și cazul de față, unde Legea autorizațiilor de construire nr. 50/1991 prevede un termen de trei ani pentru aplicarea unor sancțiuni de către organele abilitate pentru încălcarea obligațiilor din lege – concret, amenda de la 1.000 la 100.000 de lei.

Dacă e vorba însă de o faptă contravențională continuă, termenul de prescripție, scrie în OG 2/2001, curge de la data încetării acesteia – practic, încălcarea obligației legale continuă în timp. Așa este și cazul ridicării sau demolării fără autorizație a unei construcții – pentru că vorbim de un ansamblu de acțiuni, care se desfășoară în timp, caz în care avem de-a face cu o contravenție continuă.

Contextul apariției Deciziei ICCJ NR. 16/2020

Autoritățile au la dispoziție trei ani pentru a aplica o amendă celor care construiesc fără autorizație – dar de când curge, mai exact, acest termen?

Ordonanța contravențiilor indică spre momentul încheierii faptei, însă, raportat la situația de față, care ar fi acela mai exact?

Or, în acest context vine Decizia ICCJ nr. 16/2020 care statuează în sensul că termenul de trei ani curge de la momentul terminării în fapt a construcției.

av. Vlad Podoleanu

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *