Contencios administrativ si fiscalDrept civilVlad PodoleanuClarificare bine venită prin Decizia ICCJ nr. 45/2020: Actele de procedură civilă pot fi trimise prin e-mail sau fax, în ultima zi din termen, și în afara programului instanței

November 4, 20202
Avocat procedură civilă: Problema de drept pusă în discuție este aceea dacă o decizie anterioară a ICCJ (Decizia ICCJ nr. 34/2017) prin care s-a stabilit că „actul de procedură transmis prin fax sau email în ultima zi a termenului care se socotește pe zile, după ora la care a încetat activitatea în instanță, nu este socotit în termen” își mai produce efectele ca urmare a modificării legislative a art. 183 NCPC.

Interpretarea dată de Decizia ICCJ nr. 45/2020 a vizat aplicarea art. 183 NCPC în sensul de a se preciza dacă actul transmis prin fax sau email este în termen numai dacă ora primirii fax-ului sau email-ului, astfel cum aceasta este atestată de calculatorul sau faxul de primire al instanței este anterioară orei de încetare a activității instanței în ziua de trimitere conform interpretării date de ICCJ prin Decizia nr. 34/2017, ori această decizie își încetează efectele și prin urmare data trimiterii actelor de procedură prin fax sau poștă electronică va fi data și ora primirii fax-ului sau email-ului, astfel cum acestea sunt atestate de către calculatorul sau faxul de primire al instanței, fiind irelevant dacă ora de primire se încadrează sau nu în programul de lucru al registraturii instanței. 

Concluzia Deciziei ICCJ nr. 45/2020

În acest context, persoanele care sunt parte într-un proces civil pot să trimită acte de procedură în orice moment al ultimei zile din termen, deci inclusiv după terminarea orelor de program ale instanței judecătorești, dacă expedierea se face prin e-mail sau prin fax, a hotărât Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) printr-o decizie care a devenit obligatorie începând cu data de 20 octombrie 2020.

Aceasta le garantează justițiabililor implicați într-un proces civil că, atât timp cât trimit un act de procedură în interiorul unui termen (calculat pe zile), nu contează dacă momentul trimiterii se încadrează sau nu în interiorul programului instanței unde este expediat actul de procedură.

[A]ctele de procedură transmise prin fax sau e-mail, în ultima zi a termenului procedural care se socoteşte pe zile, după ora la care activitatea încetează la instanţă, este socotit a fi depus în termen”, a reținut instanța supremă prin decizia amintită.

Pe scurt, s-a considerat că trimiterea documentelor prin e-mail și fax n-are nicio legătură cu orarul de lucru al instanței, tocmai deoarece actele pot fi recepționate chiar și în lipsa unei persoane care să le ia imediat în primire. Astfel, data și ora care atestă depunerea în termen sunt cele înregistrate de faxul sau calculatorul instanței.

„În contextul în care aceste modalități de trimitere a actelor de procedură sunt acceptate de lege și nu presupun un program de lucru, deoarece accesarea lor nu depinde de un orar, fiind funcționale și accesibile independent de programul de activitate al instanței, astfel că nu există o oră la care activitatea acestor servicii să înceteze, nu există niciun impediment pentru (…) a se considera că actul de procedură transmis prin intermediul acestor mijloace de comunicare în ultima zi a termenului și recepționat de faxul sau calculatorul instanței, anterior orei 24,00 a acestei zile, este depus în termen.

În acest caz, potrivit actualei reglementări, data care produce consecințe juridice cu privire la depunerea în termen a actului de procedură este data și ora atestate de faxul sau de calculatorul instanței, iar nu data certă (…)”, au explicat judecătorii.

Care sunt excepțiile de la regulă?

Codul de procedură civilă prevede, ca regulă,  că un termen care se socotește pe zile se împlinește la ora 24:00 a ultimei zile în care poate fi îndeplinit actul de procedură. În același timp, o excepție este prevăzută pentru actele ce trebuie depuse la instanță. În cazul acestora, ele trebuie depuse până la finalul programului de lucru din ultima zi a termenului.

Totodată, Codul de procedură civilă prevede că actele de procedură depuse la poștă, la un curier sau la un serviciu specializat de comunicare înăuntrul termenului sunt considerate a fi făcute în termen, atât timp cât depunerea lor este făcută în termen, chiar dacă momentul în care ajung la instanță este în afara lui (l-a depășit).

av. Vlad Podoleanu

2 comments

  • Albeanu

    May 25, 2021 at 8:27 am

    Foarte interesant. Cu alte cuvinte sa intelegem ca prin decizia 45/2020 se abroga cele stabilite prin decizia 34/2017 ICCJ?

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *