Contencios administrativ si fiscalDrept penalSesizarea organelor penale, de către Fisc, oprește stabilirea sumelor de plată din partea contribuabilului – modificare a legislației fiscale, ca efect al practicii europene

January 8, 20210
Avocat drept fiscal – Modificările făcute în acest context erau necesare, în contextul unei decizii de la Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) – cauza Lungu c. României – prin care CJUE a subliniat că nu se poate să existe în paralel două proceduri judiciare prin care să se dea două soluții contrare.

În Legea nr. 295/2020 (care se aplică din 24 decembrie 2020) se regăsesc aspecte care remediază o problemă existentă de câțiva ani în practică: finalizarea unei inspecții sau verificări a situației fiscale cu o decizie de impunere și sesizarea, în același timp, a organelor penale pentru suspiciuni de fapte penale în cazul contribuabilului verificat, situații în care contribuabilii au ieșit dezavantajați din mai multe motive, inclusiv acela că erau implicați în două proceduri paralele (cea penală și cea administrativă – dacă ar fi contestat decizia de impunere) care puteau duce și, de multe ori, chiar duceau la soluții contrare.

Astfel, că în prezent, ca efect al noilor prevederi din procedura fiscală, inspectorii ANAF sunt obligați să sesizeze direct parchetul, dacă au suspiciuni că un contribuabil a eludat plata unor taxe prin practici infracționale, fără a-i mai stabili acestuia și sume de plată. Măsura vine practic să corecteze o anomalie din reglementarea fiscală, care permitea obligarea contribuabilului la plată înainte ca situația sa financiară și penală să fie pe deplin lămurită.

Pentru acuratețe, Fiscul nu mai finalizează inspecția sau verificarea situației fiscale personale prin raport și, prin urmare, nu mai ajunge să emită o decizie de impunere, atunci când constată la contribuabilul verificat chestiuni de natură penală. Într-o astfel de situație, autoritatea fiscală devine obligată, prin Codul de procedură fiscală, să sesizeze organele penale, așa cum prevede deja art. 131 – 132 din Codul de procedură fiscală:

„Rezultatul inspecţiei fiscale se consemnează, în scris, într-un raport de inspecţie fiscală, în care se prezintă constatările organului de inspecţie fiscală din punctul de vedere faptic şi legal şi consecinţele lor fiscale, cu excepţia cazurilor în care se fac constatări în legătură cu săvârşirea unor fapte prevăzute de legea penală în legătură cu mijloacele de probă privind stabilirea bazei de impozitare care fac obiectul inspecţiei fiscale (subl. n.), pentru care sunt aplicabile prevederile art. 132. Procedura de aplicare se aprobă prin ordin al preşedintelui A.N.A.F.

(…)

Organul de inspecţie fiscală are obligaţia de a sesiza organele judiciare competente în legătură cu constatările efectuate cu ocazia inspecţiei fiscale şi care ar putea întruni elemente constitutive ale unei infracţiuni, în condiţiile prevăzute de legea penală.”

De asemenea, același act normativ stabilește că noile prevederi se aplică inclusiv inspecțiilor fiscale aflate în derulare la momentul intrării în vigoare a Legii nr. 295/2020, adică la 24 decembrie 2020.

Av. Vlad Podoleanu

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *