Contencios administrativ si fiscalDrept civilDrept imobiliarVlad PodoleanuClădiri nerezidențiale: Ce trebuie să știi ca antreprenor despre contestarea impozitelor locale, din 2023?

August 29, 20220
Avocat drept fiscal: Guvernul schimbă radical, din 2023, sistemul impozitării locale a clădirilor nerezidențiale, așa că firmele nemulțumite de deciziile de impunere care vor fi emise de autoritățile locale vor putea să le conteste în baza legislației procedural-fiscale. Pe scurt, se renunță complet la obligația proprietarilor de a-și evalua, o dată la câțiva ani, clădirile pe care le dețin.

Din 2023, valoarea clădirilor nerezidențiale este stabilită în baza studiilor de piață referitoare la valorile orientative privind proprietățile imobiliare din România, ce sunt administrate de Uniunea Națională a Notarilor Publici, așa cum prevede OG 16/2022. Valorile se determină în anul de referință, adică începând din 2023, în funcție de valorile din studiile de piață aferente anului anterior. Anterior, valoarea era stabilită prin raportul de evaluare depus periodic de fiecare contribuabil.

Autoritățile locale vor trimite firmelor comunicări cu valoarea construcțiilor și impozitul aferent. Iar dacă destinatarii nu răspund la comunicări, autoritățile vor considera că valorile și impozitele sunt acceptate tacit. Cu toate că se dă posibilitatea exprimării nemulțumirilor vizavi de valori și impozite, noul sistem nu prevede în mod expres că acele comunicări pot fi contestate, acesta fiind motivul pentru care sunt toate șansele ca eventualele obiecții să rămână fără ecou.

Dar, chiar dacă nu vor putea contesta comunicările inițiale transmise de autorități (sau dacă obiecțiile vor fi ignorate), companiile vor putea să conteste deciziile de impunere emise ulterior.

Deciziile de impunere emise de autoritățile fiscale, deci inclusiv cele emise la nivelul fiecărei localități pentru stabilirea impozitelor pe clădiri, se numără printre documentele administrativ-fiscale care pot fi contestate în baza regulilor din Codul de procedură fiscală.

IMPORTANT:  deși nu vor putea contesta comunicările preliminare privind impozitele pe clădirile nerezidențiale, antreprenorii vor putea contesta deciziile de impunere. Deciziile de impunere pot fi contestate în 45 de zile de la comunicarea lor, iar contestațiile se depun la autoritățile locale care le-au emis.

„Este îndreptățit la contestație numai cel care consideră că a fost lezat în drepturile sale printr-un act administrativ fiscal. (…) Baza de impozitare și creanța fiscală stabilite prin decizie de impunere se contestă numai împreună”, este subliniat în Codul de procedură fiscală.

Contestațiile trebuie formulate în scris și să cuprindă datele de identificare ale contestatorului, obiectul contestației, motivele de fapt și de drept, dovezile pe care se întemeiază și semnătura contestatorului sau a împuternicitului acestuia.  Un document esențial în această procedură poate fi o evaluare făcută în 2022 a clădirilor nerezidențiale deținute (pentru a demonstra, dacă este cazul, că impozitul ar trebui să fie mai mic).

Cu toate că recent competența de soluționare a contestațiilor fiscale a fost mutată de la Fisc la Ministerul Finanțelor , acest lucru nu afectează cu nimic firmele care contestă deciziile de impunere pentru impozitele locale, Codul de procedură fiscală precizând în mod expres: „Contestațiile formulate împotriva actelor administrativ-fiscale emise de organele fiscale locale din cadrul autorităților administrației publice locale se soluționează de către aceste organe fiscale”. Așadar, în aceste cazuri, contestațiile sunt soluționate direct de autoritățile locale care au emis deciziile de impunere.

„În soluționarea contestației, organul de soluționare competent se pronunță prin decizie. Decizia emisă în soluționarea contestației este definitivă în sistemul căilor administrative de atac și este obligatorie pentru organul fiscal emitent al actelor administrative fiscale contestate”, este explicat în actul normativ.

Decizia de soluționare a contestației se emite în scris și cuprinde, printre alte informații, soluția pronunțată (de admitere sau de respingere), calea de atac, termenul în care aceasta poate fi exercitată și instanța competentă. Termenul de soluționare este, de principiu, de 45 de zile de la momentul înregistrării contestațiilor.

Foarte important de știut pentru firme este că o contestare a deciziilor de impunere nu suspendă executarea actului administrativ-fiscal. Astfel, contribuabilii trebuie să achite impozitul pe clădiri în termenul legal, chiar dacă la acel moment încă nu le-a fost soluționată contestația. Totuși, în baza Legii contenciosului administrativ, contestatorul poate cere în instanță, dacă depune o cauțiune, suspendarea temporară a executării actului administrativ-fiscal.

În fine, deciziile emise pentru soluționarea contestațiilor fiscale pot fi contestate, la rândul lor, la instanța de contencios administrativ competentă, într-un termen, de regulă, de 6 luni de la comunicarea actului administrativ. 

Av. Vlad Podoleanu

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *