Contencios administrativ si fiscalDrept comercialSilvia PaunVlad PodoleanuCum poate fi capitalizată o societate comercială în mod util, fără plata de impozite suplimentare la stat?

June 16, 20230
Avocat drept comercial si fiscal: Practica societară relevă numeroase situații în care un acționar/ asociat se retrage din structura asociativa, cu acordul unanim al tuturor asociaților (in ipoteza societăților de persoane) sau in condiții de majoritate conform actului constitutiv (când vorbim  de societățile de capital sau când actul constitutiv al unei societăți de persoane permite acest lucru).

Practic acționarul își cesionează titlurile de participare, prilej cu care se poate realiza, dincolo de modificarea structurii asociative, și o infuzie de lichidități la dispoziția societății.

Care sunt operațiunile juridice utile prin care se poate pune la dispoziția societății sumele suplimentare, fără o impozitare suplimentară? (În primul rând nu se va  recurge la o creditare a societății ci este vorba despre cesionarea de acțiuni/ parți sociale la o valoare superioară valorii nominale a acestora).

  1. Astfel, dincolo de prețul primit de asociat/ acționar (care poate depăși valoarea nominală a parților sociale/ acțiunilor cedate), prima variantă se referă la completarea resurselor financiare ale societății prin includerea acestui excedent în contul rezervelor legale GRUPA 10 – CAPITAL ŞI REZERVE.

Care este actul juridic prin care se poate realiza această înregistrare?

În baza unei hotărâri a adunării generale se vor completa resursele financiare ale societății prin includerea acestui excedent în contul rezervelor legale GRUPA 10 – CAPITAL ŞI REZERVE.

Excedentul obținut din această operațiune nu trebuie confundat cu așa-numitele prime de emisiune, întrucât acestea reprezintă diferența dintre prețul de emisiune de noi acțiuni sau părți sociale și valoarea nominală a acestora.

Or, această operațiune de modificare a structurii asociative prin cesiunea unor acțiuni/parți sociale deja existente nu presupune emiterea de noi acțiuni.

Aportul adus în excedent de noul acționar/asociat reprezintă un drept al noului asociat asupra activelor societății, care se va înregistra în contul de rezerve legale – fiind singura posibilitate tehnică de înregistrare contabilă a capitalului pus la dispoziția societății, fără a fi afectate nici dreptul asociatului nou și nici drepturile structurii asociative deja existente.

  1. Cea de a doua variantă prin care operațiunea de capitalizare poate fi realizată este cu prilejul cooptării unui nou asociat/acționar prin majorarea capitalului social la valoarea nominală, excedentul furnizat de asociatul cooptat urmând a fi înregistrat drept primă de emisiune, în aceeași grupă contabilă – GRUPA 10 – CAPITAL ŞI REZERVE în contul aferent primelor de emisiune.

De ce sunt preferabile aceste modalități de finanțare a societății?

Rațiunea pentru care se recurge la aceste operațiuni are ca fundament optimizarea fiscală a investiției.

Astfel, dacă în ipoteza unei simple creditări din partea noului acționar/ asociat, sumele înregistrate cu titlu de creditare societate vor reprezenta din punct de vedere contabil un venit pentru societate, venit ce se supune regulilor de impozitare generale (suma cu care societatea a fost creditata intra in calculul prin care se determină impozit pe profit), sumele înscrise în contul de rezerve/ prime de emisiune reprezintă venit neimpozabil, conform art. 23 lit. c din Codul Fiscal.

Un alt motiv important pentru care se poate recurge la cele două modalități de finanțare îl reprezintă evitarea diminuării procentajelor deținute din capitalul social de ceilalți acționari/ asociați.

Astfel, în ipoteza în care se alege prima variantă se asigura păstrarea cotelor inițiale deținute de ceilalți acționari/ asociați din capitalul social, sau in ipoteza celei de-a doua modalități, modificarea cotelor din capitalul social se va realiza într-o mică măsură, fiind emise mai puține parți sociale/acțiuni, înregistrând excedentul sub forma unor prime de emisiune.

av. Silvia Păun

Notă: Această publicaţie nu conţine consultanţă juridică şi/sau fiscală, ci informaţii cu caracter general. Vă rugăm să solicitaţi consultanţă de specialitate înainte de a implementa orice decizie întemeiată pe informaţiile din prezenta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *