Contencios administrativ si fiscalDrept civilDrept comercialDrept imobiliarDreptul munciiVlad PodoleanuDin practica recentă ANAF – Aplicarea eronată a facilităților fiscale în domeniul construcții

September 4, 20230
Avocat drept fiscal: ANAF a publicat recent un document privind cazurile semnificative constatate de inspecția fiscală în luna iulie 2023

Art. 60 pct. 5 din Codul Fiscal prevede, printre altele, facilitatea în sensul că sunt scutiţi de la plata impozitului pe venit  contribuabilii angajatori care desfăşoară activităţi în sectorul construcţii. 

Privitor la situația facilității în construcții, ANAF a verificat recent activitatea unei societăți (SC X SRL) în domeniul „Activități de inginerie în consultanță tehnică” pentru perioada 01.01.2019 – 30.09.2022 – Impozit pe veniturile din salarii și asimilate salariilor și contribuții sociale aferente.

În perioada verificată principalul client al societății verificate a fost o firmă dintr-un al stat membru UE care este asociatul unic al acesteia, pentru care contribuabilul în discuție a prestat servicii de inginerie (proiectare 3D, 2D diverse părți din linii de producție autovehicule etc.).

Conform contractelor de muncă înregistrate la ITM prin aplicația Revisal a rezultat că majoritatea angajaților au fost încadrați la coduri corespunzătoare funcțiilor de „proiectant inginer mecanic, inginer mecanic, tehnician proiectant  mecanic.”

Din documentele prezentate (facturi emise și comenzi ale beneficiarilor), organele de inspecție fiscală au constatat că societatea verificată a desfașurat în principal activități de inginerie în domeniul industriei de automobile, valoarea proiectelor analizate, reprezentând peste 50% din totalul cifrei de afaceri realizată de către SC X SRL în fiecare an.

S-a constatat că au fost prestate servicii de inginerie în vederea construcției de mașini.

Astfel, societatea verificată a aplicat în mod eronat facilitățile în construcții, respectiv  reducerea cotei de contribuție de asigurări sociale, pentru veniturile din salarii, deși desfășoară activități de inginerie definite de codul CAEN 7112 – acestea nu sunt și nu au legătură cu domeniul construcțiilor, activitatea desfășurată de aceasta fiind de proiectare de piese, dispozitive, roboți, părți din linii de fabricație de autovehicule etc.

Organele de inspecție fiscală au procedat la recalcularea impozitului pe veniturile de natură salarială și a contribuțiilor aferente acestora, fiind stabilite obligații fiscale suplimentare în sumă totală de X lei.

E bine de reținut că, atunci când vine o decizie de impunere cu sume suplimentare de plată, aceasta include și dobânzi și penalități de întârziere, nu doar sumele ce erau datorate statului – astfel că sumele de plată pot deveni foarte consistente.

Av. Vlad Podoleanu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *