Contencios administrativ si fiscalDrept civilDrept comercialVlad PodoleanuTot din practica ANAF – Impozitul pe veniturile din dividende și impozitul pe profit

September 19, 20230
Avocat drept-fiscal: Este esențial de reținut că, atunci când vine o decizie de impunere cu sume suplimentare de plată, aceasta include și dobânzi și penalități de întârziere, nu doar sumele ce erau datorate statului.

a) Cu privire la impozitul pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice 

Ca regulă o persoană juridică română care plăteşte dividende are obligaţia să reţină, să declare şi să plătească impozitul pe dividende reţinut către bugetul de stat.

Impozitul pe dividende se stabileşte prin aplicarea unei cote de impozit de 8% asupra dividendului brut plătit unei persoane. Impozitul pe dividende se declară şi se plăteşte la bugetul de stat, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se plăteşte dividendul.

Prin excepţie, în cazul în care dividendele distribuite, potrivit legii, nu au fost plătite până la sfârşitul anului în care s-a aprobat distribuirea acestora, impozitul pe dividende aferent se plăteşte, după caz, până la data de 25 ianuarie a anului următor, respectiv până la data de 25 a primei luni a anului fiscal modificat următor anului în care s-a aprobat distribuirea dividendelor.

Conform raportului recent publicat de ANAF referitor la controalele fiscale o companie nu a declarat și nu a achitat impozitul pe veniturile din dividende pe care le-a plătit asociaților a primit o decizie de impunere de la Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF).

Potrivit documentului, în perioada martie – mai 2023, societatea a achitat dividende către asociați, pentru care nu a declarat impozitul pe venitul din dividende aferent, astfel că inspectorii ANAF au stabilit sume suplimentare de plată către bugetul statului.

Este esențial de reținut că, atunci când vine o decizie de impunere cu sume suplimentare de plată, aceasta include și dobânzi și penalități de întârziere, nu doar sumele ce erau datorate statului.

Firma respectivă avea mai multe probleme, inclusiv pe partea de impozit pe profit și TVA, astfel că decizia de impunere a vizat o sumă mai consistentă, nu doar impozitul restant pe dividende.

Inspecția fiscală a vizat perioada 1 aprilie 2021 – 31 mai 2023, societatea verificată activând pe codul CAEN 7120 (activități de testări și analize tehnice).

Conform Codului fiscal, pentru dividendele distribuite și plătite în 2023, impozitul se declară și achită până la data de 25 a lunii următoare celei în care dividendele ajung la persoanele fizice. Dacă dividendele sunt distribuite fără a fi plătite în 2023, impozitul va trebui declarat și achitat până la 25 ianuarie 2024.

Pentru dividendele distribuite în 2023, cota de impozit aplicabilă este de 8%.

b) Cu privire la impozitul pe profit

Ca regulă generală anul fiscal este anul calendaristic iar cota de impozit pe profit care se aplică asupra profitului impozabil este de 16%.

Pentru anul fiscal 2022 s-a constatat calculul eronat al impozitului pe profit prin înregistrarea în mod nejustificat de cheltuieli deductibile, majorate în mod neîntemeiat, precum și o scutire de impozit. În cuprinsul declarației cod 101  a fost preluat din balanța de verificare aferentă lunii decembrie 2022 întreg soldul contului 2131 (echipamente tehnologice, mașini, utilaje).

În fapt, pe parcursul anului fiscal 2022, societatea verificată a achiziționat utilaje și mașini ce se încadrează în grupa 2131 (sursă curent pentru aparate fără acumulatori, baie uscată cu indicator etalon, etc).

Pentru anul fiscal 2023, trimestrul 1 s-a constatat calcularea și declararea eronată a impozitului pe profit datorat.

Urmare a inspecției fiscale, s-a stabilit suplimentar la bugetul de stat o sumă totală semnificativă, compusă atât din impozit pe profit cât și impozit pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice, la care s-au adăugat dobânzi și penalități de nedeclarare.

Av. Vlad Podoleanu și Av. Silvia Păun

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *